DOS objavil razpis za Naj dijaka in Naj dijakinjo

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je na svoji spletni strani objavila poziv k vključitvi v projekt Naj dijak, s katerim vsako leto izbere naj dijakinjo in dijaka preteklega šolskega leta.

Izbor za naj dijakinjo in naj dijaka v sodelovanju s šolskim ministrstvom poteka že četrtič zapored, a je tokrat umeščen že v začetku leta in ne šele v spomladanskih mesecih, kot je bilo to v navadi prejšnja leta. Namen izbora je nagraditi že aktivne dijake, ki so uspešni ne le na učnem področju, ampak se v prostem času ukvarjajo tudi z različnimi obšolskimi dejavnostmi. V DOS verjamejo, da lahko z zdravo mero tekmovalnosti spodbudijo dijake k doseganju še boljših rezultatov in ob enem motivirajo še nedejavne dijake v obšolskih dejavnostih.Kot pojasnjujejo v DOS, lahko svoja predstavnika predlaga vsaka srednja šola prek šolske komisije, ki jo sestavljajo ravnatelj in trije dijaki. Ti skupaj izberejo dijakinjo in dijaka, za katera menijo, da ustrezata kriterijem izbora. Izbranima dijakoma nato izdajo potrdilo, kandidaturo s potrebnimi potrdili in dokazili pa potem vložita dijaka sama, najkasneje do 15. februarja.

Drugi del izbora bo opravila petčlanska komisija DOS, ki bo izmed vseh prispelih kandidatur na podlagi točkovnika izbrala dijakinjo in dijaka, ki bosta prejela naziv naj dijakinja oz. naj dijak v šolskem letu 2012/2013. Slavnostna podelitev naziva in nagrad bo v začetku marca na Brdu pri Kranju, podelila pa ju bosta minister za izobraževanje Jernej Pikalo in predsednik DOS Klemen Peran.Dijaki zelo veliko energije in truda vložijo tudi v obšolske dejavnosti, a te na žalost po Peranovih pogosto ostanejo skrite. Prepričan je, da z različnim naborom dejavnostmi posameznik pridobiva nova znanja in izkušnje, ki mu lahko pomagajo tudi pri kasnejšem iskanju zaposlitve.

pisecDOS