Skupščina

Ekipa OE DSM sklicuje skupščine. To so neformalna srečanja, na katerih DSM poroča o svojem delu in aktivno vključuje dijake ter njihove predloge.

Skupščine potekajo na nekaj mesecev po potrebi (pred večjimi projekti, na nekaj mesecev, …). Na Skupščini so prisotni člani ekipe DSM, nanjo pa so povabljeni vsi predstavniki mariborskih srednjih šol. Odprta je tudi za vse ostale dijake, ki želijo biti aktivni na področju dijaških obšolskih aktivnosti.