Okrožnica ministra Pikala – VREMENSKA UJMA

Okrožnica ministra Pikala šolam in vrtcem: Če ni varno, odpovejte varstvo in pouk


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sporočilo, da je zaradi trenutnih vremenskih razmer vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom po Sloveniji že poslalo okrožnico, v kateri vodstva šol pozivajo, naj v naslednjih dneh ne izvajajo pouka.

 

Pouka ne bo v tistih šolah, kjer vremenske razmere to onemogočajo oziroma bi bila lahko na kakršen koli način ogroženo zdravje ali varnost otrok ter zaposlenih.

sveče

Pouk bodo nadomeščen ob sobotah
Minister Jernej Pikalo je tako v okrožnici zapisal, da naj vrtci, šole in dijaški domovi z lokalno skupnostjo proučijo, ali lahko izvajajo svoje aktivnosti.

V kolikor boste ocenili, da obstajajo nevarnosti za življenje ali pa boste ocenili, da glede na dane kadrovske možnosti ne morete tudi s prerazporeditvami izvesti programa, vam predlagam, da dokler se vremenske razmere ne izboljšajo do te mere, da boste lahko nadaljevali z delom, izvajanje programa prekinete,” je v okrožnici zapisal minister Pikalo in dodal, da bodo šole manjkajoče dneve lahko nadomestili s spremembo koledarja v naslednjih sobotah.

postojnaiceage

Vse dijake naprošamo, da v naslednjih urah brezpogojno upoštevate uradne ukaze in priporočila in bodite pripravljeni na izredne ukrepe.

pisecMMC RTV SLO
fotografSPLET