Razpis za urednika Dijaškega Spektra

Dijaški Spekter je revija, ki je namenjena dijakom vseh srednjih šol v Mariboru in okolici. Revijo ustvarjajo dijaki iz domala vseh srednjih šol iz širše mariborske okolice.

Raznolika vsebina Dijaškega Spektra je tista, ki pritegne mlade bralce k listanju in prebiranju te revije. Pokriva aktualno lokalno in nacionalno dijaško dogajanje, podaja informacije o aktualnih športnih aktivnostih in multimedijskem dogajanju (glasba, kino, literatura), ponuja življenjske nasvete v (Life, Lifestyle) ter poskrbi za razvedrilo (vici, horoskop, križanka, sudoku).

Delo urednika je dinamično, komunikativno, organizirano in vedno na preži za novimi idejami ter dogajanji. Poskrbeti mora za pravočasno pridobitev člankov, ki jih potem smiselno postavi po celi reviji. Poleg tiskane izhaja tudi elektronska različica.

Kandidat za urednika mora imeti status dijaka, poznati mora dejavnosti in delovanje Dijaškega Spektra. Hkrati s kandidaturo mora predložiti kratko motivacijsko pismo, v katerem navede razloge zakaj bi rad bil urednik Dijaškega Spektra in kaj bi morebiti spremenil pri reviji, poleg pa naj priloži svoj priljubljen avtorski članek (obseg do 3000 znakov).

Pisna kandidatura naj obsega osebne podatke kandidata (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, elektronski naslov in telefonska številka), naziv šole in letnik, ki ga bo obiskoval/a v šolskem letu 2015/2016. Kandidati se lahko prijavijo na razpis do vključno 9. avgusta 2015.

Kandidati naj pošljejo prijavo za urednika na elektronski naslov: dijaski.spekter@soum.si. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 10 dni po zaključku razpisa.

Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu miha.dajcman@soum.si.